Tamil

    

Vedic Books by Subject 
 

Taittiriya Samhita
Taittiriya Braahmanam

   TAITTIRIYA BRAAHMANAM ASHTAKAM 1 - PRAPAATKAM 1- 4 - Tamil


   TAITTIRIYA BRAAHMANAM ASHTAKAM 1 - PRAPAATKAM 5- 8 - Tamil  
   TAITTIRIYA BRAAHMANAM ASHTAKAM 2 - PRAPAATKAM 1- 4 - Tamil  
   TAITTIRIYA BRAAHMANAM ASHTAKAM 2 - PRAPAATKAM 5- 8 - Tamil  
   TAITTIRIYA BRAAHMANAM ASHTAKAM 3 - PRAPAATKAM 1- 6 - Tamil  
   TAITTIRIYA BRAAHMANAM ASHTAKAM 3 - PRAPAATKAM 7- 12 - Tamil      

Taittiriya Aranyakam


       

Taittiriya Samhita Pada Paatam

SAMHITA PADA PAATAM TS 1.1 Tamil   TS 1.1 Tamil Corrections (Oct 1,2018)
SAMHITA PADA PAATAM TS 1.2 Tamil   TS 1.2 Tamil Corrections (Oct 1,2018)
SAMHITA PADA PAATAM TS 1.3 Tamil   TS 1.3 Tamil Corrections (Oct 1,2018)
SAMHITA PADA PAATAM TS 1.4 Tamil  TS 1.4 Tamil Corrections (Oct 1,2018)
SAMHITA PADA PAATAM TS 1.5 Tamil  TS 1.5 Tamil Corrections (Oct 1,2018)
SAMHITA PADA PAATAM TS 1.6 Tamil  TS 1.6 Tamil Corrections (Oct 1,2018)  
SAMHITA PADA PAATAM TS 1.7 Tamil  TS 1.7 Tamil Corrections (Oct 1,2018)
 SAMHITA PADA PAATAM TS 1.8 Tamil   
 
 
 
 
TS 4.1 Tamil Corrections (March 15,2018)
TS 4.2 Tamil Corrections (March 15,2018)
TS 4.3 Tamil Corrections (March 15,2018)
 
TS 4.5 Tamil Corrections (March 15,2018)
 
TS 4.7 Tamil Corrections (March 15,2018)
TS 5.1 Tamil Corrections (March 15,2018)
TS 5.2 Tamil Corrections (March 15,2018)
 
 
 
 
 
 
TS 6.3 Tamil Corrections (March 15,2018)
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taittiriya Samhita Krama Paatam